Användarinstruktioner


Det är vi som bygger greenbike elcyklar.

Välkommen Du också!


Instruktioner för  greenbike el-konverterad cyklel från elcykelexperten


Tack för att Du valt att låta elcykelexperten konvertera din cykel  ! Allt talar för att Du ska bli mycket nöjd med Ditt val.

En välskött cykel ger glädje i många år och många mil. Rengör och serva Din cykel regelbundet, men undvik spolning med högtryck.

Med en elcykel tar man sig fram snabbare om man vill. Därför är det viktigt att hålla koll på sin cykel, så att inget sitter löst, bromsarna har full effekt, däcken har bra mönster och saknar sprickor, o.s.v.

För Din egen säkerhet vill vi rekommendera att ALLTID använda en bra cykelhjälm.Vi säljer MET cykelhjälmar, som håller mycket hög klass till ett bra pris.


BATTERIET 

Det batteri som vi monterar är ett Litium-Jon av högsta klass och tillverkat av Samsung. Var noga med att det används rätt.

Laddning får endast ske i torrt och uppvärmt utrymme. Kontakt för laddare finns på vänster sida långt bak på batteriet och skyddas av en gummihatt.Var också noga med att batteriet sitter rätt i spåret innan det skjuts in. Om det hamnar snedd kan kontakten skadas. Elektroniken stänger automatiskt av vid 30,5 volt. Detta volt-tal ska inte understigas, vilket kan skada batteriet.

Vinterförvaring

Vinterförvaring av batteriet bör ske i rumstemperatur, fulladdat och med huvud-strömbrytaren avstängd.

Om batteriet lämnas oladdat under vintern, finns risk att det blir obrukbart när våren kommer.

Huvudströmbrytaren finns på batteriets undersida. (röd eller grå knapp)


GARANTI : 2 år , både material och arbete, förutsatt att cykeln sköts på rätt sätt.


DISPLAY-FUNKTIONER


För att starta

Håll mittenknappen intryckt några sekunder tills displayen tänds.


BELYSNING FRAM O BAK : 

Håll ”pil upp” intryckt några sekunder tills belysning tänts alt. släckts. Bakre belysning tänds separat med knapp på batteriets ovansida och drivs med 2 st AA- batterier. För att byta dessa batterier : Tag bort batterienheten från pakethållaren. Vänd batteriet med baksidan uppåt. Lossa belysningsenheten försiktigt med nageln eller en spår-skruvmejsel .

Lossa inga skrunar!


MOTOREFFEKT

För att öka och minska motorns effekt: Tryck på ”pil upp” för att öka och ”pil ner” för att minska.

5 effektsteg finns att välja på. Från 0 till 250 watt. Vid noll används inte motorn, men hastighet, trippmätare osv. visas som vanligt.

För ”gå” assistans : Håll ”pil ner” intryckt, så driver motorn i 5 km/tim utan att du behöver trampa.

I branta uppförsbackar är det viktigt att inte låta motorn göra hela jobbet.

Full effekt på motorn och alltför låg hastighet kan skada motorn.


DATA PÅ LCD-SKÄRMEN

Hastighet visas så snart du börjat cykla.

Trip tid (TM) och trip distans (DST) visas normalt på skärmen .Dessutom lagras total tid (TTM), total distans (ODO), genomsnitts-hastighet (AVS) och högsta hastighet (MXS)


AVLÄSA LAGRAD DATA

Tryck kort på ”mittknappen”.Nu kan du bläddra i menyn med ”pil upp” och ”pil ner”.

Normal visning återgår ca 5 sekunder efter att du slutat bläddra.


För att nollställa dessa uppgifter :

Vänta c:a 15 sekunder, och tryck sedan ”pil upp” och ”pil ner” samtidigt tills TM och DST blinkar.

Tryck kort på ”mitt-knappen” innan displayen slutat blinka.

Nollställ gärna varje gång du laddat batteriet.

On Du av misstag kommat in menyn grundinställningar, kan Du återställa enligt följande:

Starta displayen och tryck omedelbart på pil upp och pil ner samtidigt.

Nu skall siffran 27 blinka .Du kan ställa in 27 med pil upp och pil ner.Gör sedan ett tryck på mittenknappen.

Nu blinkar hjulstorleken. Vanligtvis är det 700, vilket är det vi brukar kalla 28 tum.

Tryck sedan till på mittenknappen igen. Nu skall Km/h blinka. om det står Miles/h trycker du på knapper upp en gång.

Nu håller Du in mittknappen tills du kommit ur inställningsmenyn.

Har du några ytterligare frågor går det bra att mejla. Tryck "kontakt" på första sidan.

Och Du, tryck gärna på "gilla" knappen !


Lycka till, kör försiktigt och glöm inte hjälmen !


Julle Rommedahl

Elcykelexperten i Habo