AnvändarinstruktionerInstruktioner för greenbike elcykelTack för att Du valt att låta elcykelexperten konvertera din cykel!

Allt talar för att Du ska bli mycket nöjd med Ditt val.

En välskött elcykel ger glädje i många år och många mil.

Rengör och serva Din cykel regelbundet, men undvik spolning med högtryck.

Med en elcykel tar man sej fram snabbare om man vill. Därför är det viktigt att du håller koll på sin cykel, så inget sitter löst, bromsarna har full effekt, däcken har bra mönster och saknar sprickor, o.s.v.

För Din egen säkerhet vill vi rekommendera att ALLTID använda en bra cykelhjälm.

(Vi säljer MET cykelhjälmar, som håller mycket hög klass till bra pris.)


Batteriet som vi monterar är Litium-Jon batteri, tillverkat av Samsung.Var noga med att det används rätt. Laddning får endast ske i torrt och uppvärmt utrymme, minst +10 gr. Vintertid är det viktigt att batteriet hinner bli uppvärmt något innan laddning påbörjas.

Elektroniken stänger automatiskt av vid ca 31,5 volt. Detta gör att batteriet får längre hållbarhet. Låt aldrig batteriet vara urladdat. Det kan göra batteriet obrukbart.

Ett kallt, fulladdat batteri kan tappa upp till 40% laddning enbart pga. temperaturen.

Kontakt för laddning finns på vänster sida långt bak på batteriet och skyddas med en

gummihatt. Var också noga med att batteriet sitter rätt i spåret innan det skjuts in.

Om det hamnar snett kan kontakten skadas. Kontrollera också att låset står i olåst 

läge när du skjuter in batteriet.


FÖR ATT STARTA:

Håll mittenknappen på displayen intryckt några sekunder tills den tänds.

Om inget händer är huvudströmbrytaren avslagen. 

Strömbrytaren sitter på höger undersida längst bak på batteriet.


DISPLAY-FUNKTIONER för "Bas" samt fram t.o.m 2019

Starta genom att hålla mittknappen nertryckt några sekunder.

Hastighet visas så snart du börjat cykla. 

Trip tid (TM) och trip distans (DST) visas normalt på skärmen.

Dessutom lagras total tid (TTM), total distans (ODO), genomsnitts-hastighet (AVS) och högstighet (MXS)


DISPLAY-FUNKTIONER för Premium och Premium +  f.o.m 2020

DATA PÅ LCD-SKÄRMEN

När du startat displayen genom att hålla mittknappen nertryckt några sekunder öppnas första ”fönstret” av tre. Där visas hastighet (km/h), tripp sträcka (DST) och tripp tid (TM).

I samtliga ”fönster” visas dessutom vald effekt-hjälp från motorn (0-5) samt symbol för batteriets laddning i fyra steg.

Ett snabbt tryck på mittknappen, och du kommer till ”fönster” 2. Där visas total sträcka sedan montering (ODO), total tid (TTM) samt genomsnittshastighet sedan 

nollställning (AVS)

Ytterligare ett snabbt tryck på mittknappen och du ser ”fönster” 3.

Här ser du batteriets exakta spänning. 

(Full-laddat håller det ca 41,5 volt. Helt tomt vid 32 volt. När motorn arbetar sjunker spänningen för att sedan öka i viloläge. Elektroniken slår ifrån vid ca 31 volt. )

Även högsta hastighet (max speed) sedan nollställning visas (MXS) 


För att nollställa trippmätaren :

Efter att Du startat displayen, vänta minst 15 sekunder.Tryck  sedan ”pil upp” och ”pil ner” samtidigt tills displayen blinkar på översta raden(TM) och nedersta raden (DST). Tryck kort på ”mitt-knappen” för att bekräfta innan displayen slutat blinka.


För att ändra grundinställningar, hjulstorlek o.dyl. gör man som ovan, men direkt efter att displayen aktiverats. Om du råkar komma till denna meny oavsiktligt, håll mittknappen (bekräfteknappen) intryckt så återgår inställningarna utan att ändras. Se även under "felsökning" nedan.BELYSNING FRAM O BAK


Håll ”pil upp” intryckt c:a 5 sekunder tills belysning tänts alt. släckts.

Bakre belysning tänds separat med knapp på batteriets ovansida 

och drivs med 2 st AA- batterier.

(För att byta dessa batterier : Tag bort batterienheten från pakethållaren. Vänd batteriet med baksidan uppåt. Lossa belysningsenheten försiktigt med nageln eller en spår-skruvmejsel på undersidan. Inga skruvar behöver lossas.


MOTOREFFEKT


För att öka och minska motorns effekt: 

Tryck på ”pil upp” på displayen för att öka och ”pil ner” för att minska. 

Det finns 5 effektsteg att välja på. Från 0 till 250 watt. 

Vid noll används inte motorn, men hastighet, trippmätare osv. visas som vanligt.


I branta uppförsbackar är det viktigt att inte låta motorn göra hela jobbet. 

Full effekt på motorn och alltför låg hastighet kan skada motorn.


För ”gå” assistans :

Håll ”pil ner” intryckt, så driver motorn i 5 km/tim utan att du behöver trampa.


Vinterförvaring:

Vinterförvaring av batteriet skall ske i rumstemperatur, fulladdat och med huvud-strömbrytaren avstängd. Batteriet tappar då obetydligt under vintern och behöver inte underhålls-laddas.

Om batteriet lämnas oladdat under vintern, finns risk att det blir obrukbart när våren kommer.  

Huvudströmbrytaren finns på batteriets undersida. (röd eller grå knapp)


Felsökning:

Inget händer när jag försöker starta displayen med mittknappen:

Håll knappen intryckt tills displayen startar.

Kontrollera att huvudströmbrytaren på batteriets undersida är tillslagen.

Kontrollera att batteriet är rätt ditsatt och låst med nyckel.


Displayen tänds men inget händer när jag trampar:

Kontrollera om motorn fungerar genom att hålla "gå-assistansen" nertryckt.

(Undre knappen på displayen) Om den fungerar har pedal-sensorn skadats.

Om motorn inte fungerar kontakta Elcykelexperten.


Hastighetsmätaren visar fel värde.

Motorn slutar dra tidigt.

Troligtvis har datorns grundinställningar ändrats av misstag.

När displayen startas upp behöver controlern arbeta 10-15 sek. ostört.

Om försök till nollställning av trippmätaren görs direkt efter start kommer man in i grund-instä


Återställa inställningar:

Börja med displayen avstängd.

Starta displayen. När den tänds, håll översta och understa knappen intryskt tills det blinkar i mitten.

Där ska stå 27. Tryck upp eller ner tills rätt värde syns.

Tryck till på mittenknappen. Nu blinkar det längst ner. Där ska hjulstorleken väljas. Vanligtvis 700 som är millimeter på det vi brukar kalla 28 tum. Tryck upp eller ner tills rätt värde visas.

Tryck till på mittknappen. Nu ska Km/h visas. Om  inte, tryck upp eller ner en gång.

Håll nu mittknappen intryckt tills 00 visas.Garanti upp till 3 år under förutsättning att cykeln servas hos oss efter 18-24 månader

efter leverans och att cykeln sköts på rätt sätt. Utan service gäller 2 års garanti.


Därefter bör motorn servas vart 3:e år eller vart 5000 km. Allt annat är underhållsfritt.


Har du några ytterligare frågor går det bra att mejla eller ringa ( 036-134012 ).


Cykla mycket och glöm inte hjälmen!

Och Du, Gilla gärna elcykelexperten på Facebook !

     

Julle Rommedahl

Elcykelexperten i Habo