Användarinstruktioner


Det är vi som bygger greenbike elcyklar.

Välkommen Du också!Instruktioner för greenbike elcykel.
Tack för att Du valt att låta elcykelexperten konvertera din cykel!

Allt talar för att Du ska bli mycket nöjd med Ditt val.

En välskött elcykel ger glädje i många år och många mil.

Rengör och serva Din cykel regelbundet, men undvik spolning med högtryck.

Med en elcykel tar man sej fram snabbare om man vill. Därför är det viktigt att du håller koll på sin cykel, så inget sitter löst, bromsarna har full effekt, däcken har bra mönster och saknar sprickor, o.s.v.

För Din egen säkerhet vill vi rekommendera att ALLTID använda en bra cykelhjälm.

(Vi säljer MET cykelhjälmar, som håller mycket hög klass till bra pris.)


Batteriet som vi monterar är Litium-Jon batteri, tillverkat av Samsung. Var noga med att det används rätt.

Laddning får endast ske i torrt och uppvärmt utrymme, minst +10 gr.

Vintertid är det viktigt att batteriet hinner bli uppvärmt något innan laddning påbörjas.


Elektroniken stänger automatiskt av vid 30 +-0,5 volt. Detta gör att batteriet får längre hållbarhet.

Låt aldrig batteriet vara urladdat. Det kan göra batteriet obrukbart.

Ett kallt, fulladdat batteri kan tappa upp till 40% laddning enbart pga. temperaturen.

Kontakt för laddning finns på vänster sida långt bak på batteriet och skyddas med en

gummihatt. Var också noga med att batteriet sitter rätt i spåret innan det skjuts in.

Om det hamnar snett kan kontakten skadas.

Kontrollera också att låset står i olåst läge när du skjuter in batteriet.
DISPLAY-FUNKTIONER:


FÖR ATT STARTA:

Håll mittenknappen intryckt några sekunder tills displayen tänds.

Om displayen inte tänds är huvudströmbrytaren avstängd.

Den sitter på höger sida av batteriets undersida längst bak.BELYSNING FRAM O BAK


Håll ”pil upp” intryckt c:a 5 sekunder tills belysning tänts alt. släckts.

Bakre belysning tänds separat med knapp på batteriets ovansida 

och drivs med 2 st AA- batterier.

(För att byta dessa batterier : Tag bort batterienheten från pakethållaren. Vänd batteriet med baksidan uppåt. Lossa belysningsenheten försiktigt med nageln eller en spår-skruvmejsel på undersidan. Inga skruvar behöver lossas.

MOTOREFFEKT

För att öka och minska motorns effekt: 

Tryck på ”pil upp” på displayen för att öka och ”pil ner” för att minska. 

Det finns 5 effektsteg att välja på. Från 0 till 250 watt. 

Vid noll används inte motorn, men hastighet, trippmätare osv. visas som vanligt.


I branta uppförsbackar är det viktigt att inte låta motorn göra hela jobbet. 

Full effekt på motorn och alltför låg hastighet kan skada motorn.


För ”gå” assistans : Håll ”pil ner” intryckt, så driver motorn i 5 km/tim utan att du behöver trampa.


DATA PÅ LCD-SKÄRMEN


Hastighet visas så snart du börjat cykla. 

Trip tid (TM) och trip distans (DST) visas normalt på skärmen.

Dessutom lagras total tid (TTM), total distans (ODO), genomsnitts-hastighet (AVS) och högsta hastighet (MXS)

Displat "Premium har dessutom visning av Volt i batteriet. ( Intervall 30,5-41,5 Volt)

För att avläsa lagrade data :


Tryck kort på ”mittknappen”.

Nu kan du bläddra i menyn med ”pil upp” och ”pil ner”. 

Normal visning återgår ca 5 sekunder efter att du slutat bläddra.( Endasr "Bas" display)


För att nollställa dessa uppgifter : Efter att Du startat upp displayen, vänta minst 15 sekunder.Tryck  sedan ”pil upp” och ”pil ner” samtidigt tills displayen blinkar. Tryck kort på ”mitt-knappen” innan displayen slutat blinka.


För att ändra grundinställningar, hjulstorlek o.dyl. gör man som ovan, men direkt efter att displayen aktiverats.


Som tillbehör kan vi även montera däck med punkterings-skydd, extra stöldsäkra lås mm.


Vinterförvaring:

Vinterförvaring av batteriet skall ske i rumstemperatur, fulladdat och med huvud-strömbrytaren avstängd. Om batteriet lämnas oladdat under vintern, finns risk att det blir obrukbart när våren kommer.  

Huvudströmbrytaren finns på batteriets undersida. (röd eller grå knapp)


Garanti gäller i 2 år och förutsätter att cykeln sköts på rätt sätt.

Motorn bör servas vart 3:e år eller efter 5000km. Allt annat är underhållsfritt.Har du några ytterligare frågor går det bra att mejla eller ringa  036-134012 .


Och Du, cykla mycket, använd hjälmen och Gilla gärna elcykelexperten på Facebook !

      

Julle Rommedahl

Elcykelexperten i Habo